Meezingen?

Aspirant-leden kunnen een repetitie bijwonen om de sfeer te proeven en om te bepalen of het repertoire bevalt en het niveau niet te hoog of te laag is. Eventueel kan er al meegezongen worden.

Vervolgens wordt door de dirigente een kleine auditie afgenomen. De dirigent geeft wat oefeningen op die het aspirant-lid vervolgens uitvoert. Geselecteerd wordt uiteindelijk op stemkwaliteit, muzikaliteit, leesvaardigheid (partituren) en motivatie. Na de beoordeling wordt de uitkomst en proefperiode (3 maanden) aan de kandidaat meegedeeld. Een nieuw lid ontvangt vervolgens schriftelijke informatie over het koor en haar spelregels en wordt in de groep opgenomen.

Voor meer informatie kan gebeld worden met met dirigent Cécile Schouten (06-28106112). Daarnaast zijn we per mail bereikbaar.